О школи

„Школа филозофије“ је сајт пре свега намењен ученицима три средње школе: Политехнике – школе за нове технологије (Земун), Правно-пословне школе (Београд) и Средње туристичке школе (Нови Београд). Одређени садржаји доступни су само ученицима и њиховим родитељима, али странице са лекцијама, додатним материјалима из различитих предмета и тема итд. доступне су свим посетиоцима сајта. Будући да је намењен превасходно ученицима, сајт служи као додатак редовној настави и ваннаставним активностима ученика који прате један од предмета из области филозофије.

Садржај сајта се периодично ажурира.