Правни оквир

Закони, правилници и програми који одређују наставу предмета из области филозофије.

Ускоро!